Parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

krole 076 stycznia to dzień, w którym obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego potocznie zwanego Świętem Trzech Króli. Objawienie Pańskie zostało ustanowione w celu uczczenia objawienia się Boga człowiekowi, a także obecności Boga w historii człowieka. Symbolem święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, w której została zawarta opowieść o przybyciu Mędrców ze Wschodu do Betlejem w celu oddania pokłonu Jezusowi.

W tym roku Święto Trzech Króli miało w naszej parafii uroczysty charakter. Mszę św. o godz. 10.00 rozpoczęła procesja wejścia z udziałem Trzech Królów. Monarchowie Kacper, Melchior i Baltazar przynieśli Jezusowi dary: złoto, kadzidło i mirrę, oddali pokłon Dzieciątku i złożyli dary. Msza św. była koncelebrowana przez ks. proboszcza Jana Zająca oraz ks. Stanisława Wdowiaka. Ksiądz proboszcz Jan przypomniał, że 6 stycznia przypada również Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Dzień tych wszystkich małych misjonarzy, którzy na co dzień są świadkami Pana Jezusa w swoich rodzinach, szkołach, grupach i wspólnotach. Swoją modlitwą i ofiarą wspierają również swoich rówieśników w krajach misyjnych i pracujących z nimi misjonarzy. Dzień dzieci całego świata. Z okazji dzisiejszej Uroczystości Objawienia Pańskiego prowadzona jest zbiórka na rzecz dzieci Masajów. To dzieci półkoczowniczego ludu afrykańskich wojowników. Najmłodsi Masajowie są w bardzo trudnej sytuacji, nie mają opieki lekarskiej ani dostępu do czystej wody, a przez picie brudnej często poważnie chorują.
Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz Jan poświęcił, kadzidło, kredę i wodę i zachęcił by - zgodnie z dawnym zwyczajem - zabrać pobłogosławioną kredę i oznaczyć nią drzwi domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego pisząc K+M+B lub C+M+B.
Wonią kadzidła, dołączonego do pakietu, który można było otrzymać w kościele, można napełnić mieszkanie na znak, że domownicy chcą swoim codziennym życiem oddawać chwałę Bogu.
Chociaż nie mamy takich cennych darów jak Trzej Królowie, to z radością oddajemy Panu Jezusowi nasze serca, talenty, zdolności i wolny czas. Zawierzamy Mu Kościół, papieża, misjonarzy i wszystkie dzieci świata. Modlimy się za nich i wspieramy na różne sposoby!

Odzwiedzający

Odwiedza nas 129 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2018 by Crows. All Rights Reserved.