Parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

 

akcja katolicka

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

Spotkania formacyjne członków i sympatyków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w raz w miesiącu na Plebani gdzie według ustalonego przez Episkopat programu formacyjnego, przerabiane są poszczególne tematy z możliwością dyskusji tematycznej, a następnie omawiane są aktualne sprawy związane z działalnością oddziału, szczególnie na tle życia parafialnego kościoła.
Prelekcje oraz rozważania, oparte są na materiałach zalecanych przez Kościół i na biuletynach Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Od samego początku istnienia, członkowie POAK chętnie włączali się w nurt społecznych potrzeb naszego miasta, regionu i kraju w zakresie:
- organizowania pomocy materialnej i finansowej dla powodzian w naszym regionie,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na odpoczynek letni i zimowy,
- organizacji imprez i wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie miasta Tarnobrzega,
- utworzenia i prowadzenia świetlicy parafialnej.

Akcja Katolicka jest szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.
Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią. Jako dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją.
Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.
W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności. Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.
Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach" świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych.

 

„... Jesteście potrzebni Kościołowi i światu jako świeccy,
potrzebni odważni w myśleniu i czynach,
odważni w diagnozowaniu chorób społecznych
i skuteczni w leczeniu narodowych wad.”


(Abp. Józef Michalik podczas pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę 17.06.2006)

 

akcja katolicka1

 

Odzwiedzający

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2018 by Crows. All Rights Reserved.