synodW sobotę 25 września 2021 r. odbyła się pierwsza sesja plenarna III Synodu Diecezji Sandomierskiej, w której na zaproszenie ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza udział wzięło kilka osób z naszej parafii.
 Przed posiedzeniem sesji plenarnej w Bazylice katedralnej o godz. 9.00 została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Wraz z Biskupem K. Nitkiewiczem Eucharystię koncelebrowali: biskup pomocniczy senior Edward Frankowski, ks. prał. Jerzy Dąbek, ks. dr Witold Płaza - sekretarz generalny synodu oraz przybyli kapłani. We wspólnej modlitwie uczestniczyły osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy członkowie synodu.


Druga część posiedzenia miała miejsce w Katolickim Domu Kultury im. św. Józefa, gdzie obradowano nad schematami statutów synodalnych poświęconych osobom w Kościele: 1. Wierni świeccy w diecezji, 2. Duchowieństwo w diecezji, 3. Instytuty życia konsekrowanego, Stowarzyszenia życia apostolskiego, inne formy życia konsekrowanego.