szkola 19Inauguracja nowego roku szkolnego naszej osiedlowej szkoły Nr 9 w dniu 1 września 2021 rozpoczęła się Mszą św. o godz. 8.00. We wspólnej modlitwie uczestniczyli kapłani, kadra pedagogiczna naszej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II, uczniowie i ich rodziny.

Ksiądz proboszcz Jan Zając witając wszystkich przybyłych na Eucharystię, wyraził nadzieję, że w tym roku szkolnym edukacja będzie odbywać się w murach szkolnych, za którymi ma nadzieję wszyscy się stęsknili. Że w tym roku szkolnym nie będzie dużo uciążliwych ograniczeń związanych z trwającą pandemią a zwłaszcza nie będzie nauki zdalnej. Bo bardzo ważny w edukacji jest kontakt osobisty nie tylko uczniów z nauczycielami ale uczniów między sobą. Po Eucharystii wszyscy udali się do szkoły na Inaugurację Nowego Roku Szkolnego 2021/2022.