wlk czw 27W Wielki Czwartek razem stajemy w Wieczerniku, by kontemplować pokornego Syna Bożego, który, obmywając uczniom nogi, daje wzór kapłańskiej służby.
Kulminacją Wielkiego Postu jest Wielki Tydzień, czyli ostatnie dni przed największym świętem chrześcijańskim - Wielkanocą.
Najbardziej istotne są trzy ostatnie dni - czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Obrzędy liturgiczne sprawowane podczas tych dni składają się na tak zwane Triduum Paschalne.

1 kwietnia 2021 roku trzy dni przed Wielkanocą obchodziliśmy Wielki Czwartek, który jest pierwszym dniem Triduum Paschalnego. Upamiętnia on Ostatnią Wieczerzę, podczas której Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii. W tym dniu swoje święto obchodzili kapłani, którzy przed południem, wraz z biskupami swoich diecezji odprawili, tzw. mszę krzyżma, podczas której poświęcone zostały oleje wykorzystywane później do udzielania sakramentu namaszczenia chorych.
O godz. 18.00 w naszej świątyni została odprawiona wieczorna msza, tzw. Msza Wieczerzy Pańskiej, inaugurująca Triduum Paschalne. Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Gaj z udziałem ks. Jana Zająca. Po wygłoszonym przez ks. Piotra Słowie Bożym nastąpił obrzęd błogosławieństwa siedmiu nowych lektorów. Po zakończonej Mszy św. Najświętszy Sakrament procesyjnie został przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Po zakończeniu liturgii został obnażony ołtarz, zdjęte świece, mszał, krzyż i obrus. Gest ten symbolizuje koniec wieczerzy, odarcie Chrystusa z szat oraz opuszczenia Go przez bliskich. Sam ołtarz bowiem jest symbolem Chrystusa. Tabernakulum pozostało otwarte i puste, a wieczna lampka zgaszona.
Przez cały wieczór trwała adoracja Najświętszego Sakramentu a o od godz. 23.00 do 24.00 w Godzinie świętej został odmówiony różaniec w intencji kapłanów.