marzec adoracjaW pierwszy piątek miesiąca marca (5 marca) po Mszy św. o godz. 18:00 rozpoczęła się w naszym kościele całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, która jest odpowiedzią na apel o wsparcie modlitewne misji. O godz. 20:30 został odmówiony wspólny Różaniec, Apel Jasnogórski i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Ksiądz Piotr Gaj wspólnie z zebranymi na adoracji modlił się w intencji wszystkich misjonarzy aby z pasją podejmowali stojące przed nimi zadania. Polecił Bogu osoby życia konsekrowanego angażujące się w pracę misyjną Kościoła, aby ich zapał do dawania świadectwa o Bogu był iskrą, która zapali serca wielu ludzi i przyciągnie ich do Niego. Polecił Bogu wszystkich zmarłych, a szczególnie tych którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w działalność misyjną Kościoła aby obdarzył ich szczęściem oglądania Go w wieczności.
Na koniec polecił Bogu nas samych i całą naszą parafię, abyśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego w naszym życiu i podejmowali coraz to nowe, twórcze drogi głoszenia Ewangelii oraz całym sercem wspierali Dzieła Misyjne Kościoła.
O godz. 6.00 następnego dnia zostało odprawione nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, (wspólny różaniec, litania loretańska, medytacja). Całonocna adoracja w ciszy zakończyła się 6 marca Mszą św. o godz. 7.00.

W pierwsze piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej wystawiamy Najświętszy Sakrament.

Każdy może przyjść i w ciszy adorować Jezusa.

Być w Jego obecności. Cieszyć się wzajemną bliskością.