legion 32W niedzielę 27 października 2019 r. gościliśmy członków Legionu Maryi, którzy przybyli do nas z Diecezjalnym Duszpasterzem Legionu Maryi ks. Rafałem Cudziło. Na Mszach św. dopołudniowych ks. Rafał Cudziło przybliżał wiernym misję stowarzyszenia Legionu Maryi. Na Mszy św. o godz. 10.00, przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Rafał Cudziło, wyrażając nadzieję że i w naszej wspólnocie parafialnej znajdą się osoby, które podejmą inicjatywę założenia w parafii Legionu Maryi.

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.
- Głównymi punktami takich spotkań są zwykle zawiązanie wspólnoty, modlitwy wstępne, Różaniec, Eucharystia, modlitwa uwielbienia, konferencja tematyczna, agapa i czas świadectwa - wyliczał ks. Rafał Cudziło, duchowy opiekun Legionu Maryi w sandomierskiej diecezji.
Na zakończenie każdej Mszy św. dopołudniowej Prezydent Komicjum Pani Kazimiera Malinowska dawała świadectwo i opowiadała o swoim życiu w Legionie Maryja. Mówiła o okresie przygotowania do przyrzeczenia i wstąpienia do wspólnoty, który trwa trzy miesiące i połączony jest z cotygodniowymi spotkaniami.
- Przyjedziemy do Waszej parafii w następną niedzielę i w Domu Parafialnym będziemy rozmawiać z osobami, które zechcą zgłębić przesłania i misje Legionu Maryi - mówiła Kazimiera Malinowska, prezydent Komicjum.
Po Eucharystii członkowie Legionu Maryi rozmawiali z osobami, które zadawały pytania na temat ich stowarzyszenia.
Legion Maryi – jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Powstał on 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o Apostolstwie Świeckich
Legion Maryi powstał 7 września 1921 roku w Dublinie, stolicy Irlandii. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889–1980). Legion ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa, Legion ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję.
W Polsce istnieją dwie rady podlegające bezpośrednio Concilium: Regia w Lublinie i Komicjum w Warszawie. W Regii znajduje się 8 Komicjów. Strukturę Legion stanowi 6 stopni rad:
- Concilium – najwyższa rada Legionu znajdująca się w Irlandii, obejmująca cały świat,
- Senat – najwyższa rada w danym państwie,
- Regia,
- Komicjum,
- Kuria,
- Prezydium – najniższa rada obejmująca jedną parafię.
W Legionie wyróżnia się dwa rodzaje członkostwa: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi.
Członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.