13 czerw 030W czwartek 13 czerwca 2019 r. w święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana w dzień modlitw w intencji kapłanów i 10-tej rocznicy nominacji ks. dr Krzysztofa Nitkiewicza na Biskupa Diecezji Sandomierskiej, Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 przewodniczył neoprezbiter ks. Tomasz Rokita z Diecezji Radomskiej. Tak się złożyło, że nowo wyświęcony ksiądz Tomasz odprawił Eucharystię przy nowym ołtarzu. Po Mszy św. odprawione zostało nabożeństwo fatimskie z procesją uliczkami osiedla Dzików.
Na zakończenie wieczornych modlitw ks. Tomasz Rokita udzielił obecnym indywidualnego błogosławieństwa.