pozegnanieW środę 10 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 rozpoczęła się Eucharystia, na której ksiądz rekolekcjonista Krzysztof Cisek mieszkający i pracujący w Watykanie ostatni raz wygłosił do nas Słowo Boże. Dzisiejszy dzień to dzień wielkopostnej spowiedzi parafialnej stąd też tematem wiodącym w nauczaniu był sakrament pokuty i pojednania.
- Sakrament pokuty i pojednania to spotkanie z żywym Bogiem – mówił ks. rekolekcjonista. Spowiedź jest momentem powrotu do Ojca i tak naprawdę od tego momentu zaczyna się czas życia w wierze.

- Ciągle musimy powracać do słów, które często wypowiadał Papież Jan Paweł II - Bóg bogaty w miłosierdzie – a łatwiej będzie nam przystąpić do sakramentu pokuty. Cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza duszę w całej pełni.
Bóg jest i czeka na człowieka może miesiącami, może latami ale czeka. Na zakończenie powiedział – Po spowiedzi zaczyna się prawdziwe życie z Bogiem. Nie odkładajcie spowiedzi.
Na zakończenie spotkania z ks. dr Krzysztofem Ciskiem pracującym w Watykanie w Kongregacji Nauki Wiary w Kurii Rzymskiej reprezentantki parafian w osobach Pani Wiktorii Dąbrowskiej i Haliny Wiatros podziękowały księdzu rekolekcjoniście za przygotowanie nas na spotkanie z żywym Bogiem, za błogosławiony czas rekolekcji wielkopostnych i życzyły wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej i zdrowie oraz zapewniły, że nie zapomnimy o księdzu w naszych modlitwach, o które też prosimy u grobu Jana Pawła II.
Ksiądz Krzysztof podziękował za serdeczne przyjęcie w parafii, za czas spędzony z nami, zapewnił o swojej modlitwie za naszych parafian. Ksiądz proboszcz Jan Zając podziękował ks. Krzysztofowi, że przyjechał do nas z dalekiego Watykanu by głosić do nas Słowo Boże.