apelW dniu 28 marca 2019 roku obchodziliśmy 10. rocznicę nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą w znaku obrazu jasnogórskiego. O godz. 21.00 odprawiony został Apel Jasnogórski, jako wotum wdzięczności dla Matki Bożej za nawiedzenie naszej parafii 10 lat temu.
Ks. proboszcz Jan Zając polecił Matce Bożej naszą parafię, wszystkie rodziny naszej parafii, dzieci i młodzież, ludzi starszych i cierpiących Jej opiece.

apel 1Nawiedzenie parafii przez kopię Jasnogórskiego Obrazu wiąże się ściśle z Jasnogórskimi Ślubami Narodu. Zostały one złożone przez Episkopat Polski, w obecności milionowej rzeszy wiernych, w dniu 26 sierpnia 1956 roku. W tym dniu ksiądz kardynał prymas Stefan Wyszyński przebywał jeszcze w czwartym miejscu swego odosobnienia. Chociaż był nieobecny, jest autorem tekstu Ślubów Narodu, które napisał 16 maja 1956 roku w Komańczy.
Kopia jasnogórskiego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej pielgrzymuje od 1957 roku po wszystkich polskich parafiach.