dzien AK 13W sobotę 8 grudnia 2018 roku w naszej parafii miał miejsce Adwentowy Dzień Skupienia Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej.
Dzień Skupienia rozpoczął się o 9:50 powitaniem uczestników przez księdza proboszcza Jana Zająca i zaproszeniem do uczestnictwa we Mszy św.
O 10:00 została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr Marka Kumóra Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej, z udziałem ks. Artura Barańskiego Asystenta Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ks. Pawła Anioła - Dyrektora Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim i ks. kan. Antoniego Saneckiego.

W wygłoszonej homilii ks. Marek Kumór zwrócił uwagę na fakt, że przyzwyczailiśmy się do czytań w czasie Eucharystii a nie zastanawiamy się co nas w tych czytaniach porusza. Ks. Marek mówił, że jeżeli człowiek zechce to Pan Bóg go odnajdzie na każdym etapie jego życia. Tylko chciejmy.
Zwrócił uwagę zebranych na Mszy św. członków Akcji Katolickiej na wymowę odczytanej ewangelii, która mówi, że trzeba słuchać Boga. Wsłuchać się w Boga tak jak to czyniła Niepokalana. Byśmy byli posłuszni, byśmy nauczyli się słuchać a to wymaga koncentracji. Że Pan Bóg ma zamysł względem każdego z nas dlatego potrzebna jest głęboka żywa wiara i posłuszeństwo. Na zakończenie homilii powiedział, że trzeba nam uczyć się słuchać Pana Boga jak to czyniła Niepokalana bo Bogu na nas zależy.
Po Mszy św. członkowie Akcji Katolickiej działający na terenie całej diecezji sandomierskiej przeszli do Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega - Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. Zwiedzający obejrzeli ekspozycję prezentującą historię wydobywania i przetwarzania siarki w Swoszowicach pod Krakowem i wystawę Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe prezentującą kopalnie i zakłady przetwórcze siarki działające w II połowie XX wieku.
Po powrocie do kościoła zebrani wysłuchali drugiej konferencji wygłoszonej przez ks. Marka Kumora. Od godz. 12.00 do 13.00 w Godzinie Łaski członkowie Akcji Katolickiej i parafianie przybyli do kościoła modlili się najpierw odmawiając różaniec a potem kilkanaście minut w ciszy powierzając Niebu intencje swoje i swojej rodziny, także modląc się o pokój na świecie, Kościół powszechny i nawrócenie grzeszników.
Po godz.13.00 członkowie Akcji Katolickiej zebrani na Adwentowym Dniu Skupienia udali się na posiłek, kawę i ciasteczka. Po posiłku wszyscy udali się ponownie do kościoła na trzecią tego dnia konferencję wygłoszoną przez ks. Marka Kumora. I był to ostatni punkt programu Adwentowego Dnia Skupienia Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej.