kaplaniDziękujcie Bogu za waszych kapłanów i wspierajcie ich modlitwą, życzliwością i dobrą radą.” – powiedział papież Franciszek. Odpowiadając na  apel Papieża Franciszka 6 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 w naszym kościele modliliśmy się za naszych kapłanów.

Inicjatywa by modlić się za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie w I czwartek miesiąca o godz. 17.30 przed Mszą św. wieczorną powstała z potrzeby serca naszych parafian. Idea jest prosta: w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.30 klęcząc przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy ofiarujmy modlitwę różańcową za kapłanów. Tak wiele oczekujemy od naszych kapłanów. Odwzajemnijmy im się naszą modlitwą. Niech to będzie nasza wdzięczność. Bo wielka jest moc modlitwy wstawienniczej, a tym bardziej modlitwa wspólna.

Każdy kapłan potrzebuje modlitewnego wsparcia wiernych, także w swoich słabościach. Słowa z Ewangelii: „Uderzę pasterza, a rozproszą się owce” pokazują, że kapłani są szczególnie narażeni na pokusy, bo to przede wszystkim w nich celuje diabeł, wiedząc, że im słabszy jest pasterz, tym mniej bezpieczne stado.

W jednym z kazań św. Jan Maria Vianney powiedział: „Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas. Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze do [społeczności] Kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan. (...) Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was.”

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji naszych kapłanów.